Visie

Focus op resultaat

In onze optiek is advieswerk, paradoxaal genoeg, meer dan adviseren alleen.
Wij zijn goed in het bedenken van verrassende oplossingen en goed in het doorzetten.
Zowel bij acute vraagstukken, als wanneer onderwerpen al lange tijd een probleem vormen en onoplosbaar lijken. In ons advieswerk zijn wij lean en mean waar het kan, diepgravend en volhardend waar het moet.

Begrip voor de positie van onze opdrachtgevers en voor hun speelveld: dat kenmerkt ons. En altijd is onze focus gericht op resultaat.
Meer lezen over onze visie?

Hans Stupers & Els van der Heijden

Voor wie werken wij

Wij werken uitsluitend in opdracht van de top van organisaties: directies of DGA’s, bestuurders, toezichthouders. Op dit niveau komt onze vorm van dienstverlening het best tot zijn recht.
Natuurlijk werken we in de uitvoering ook samen met MT’s of andere teams van medewerkers, soms ook met andere externe partijen. Zij kunnen niet alleen de informatie leveren die wij nodig hebben, zij moeten vaak ook een verandering in gang zetten, of zelf veranderen.
Verantwoording leggen we echter alleen af aan de top van bedrijven of organisaties.
Meer lezen over onze opdrachtgevers?

oiltanking gemeente beverwijk ns

Wat doen wij

U kunt ons inschakelen als er een acuut probleem is, of als u er al lange tijd niet in slaagt lastige dossiers tot een goed einde te brengen of als u een duurzame verbetering wilt van de kwaliteit in uw organisatie. De twee directeuren van Stupers Consultancy hebben elk hun eigen specialismen.  Voor Els van der Heijden zijn dat organisatieverbetering en leiderschapsontwikkeling. Voor Hans Stupers zijn dat crisismanagement, public affairs en onderhandelingen leiden.

Hans Stupers & Els van der Heijden

Crisismanagement

Meestal is een crisis duur. Direct: in financiële zin. Of indirect: door imagoschade.
Een crisis is soms ook: persoonlijk leed. Van uw klanten of medewerkers. Of van u zelf.
Daarom wilt u een crisis liefst voorkómen. En als dat niet lukt: dan klein houden.
Een crisis kan ook nuttig zijn, namelijk een mogelijkheid (soms nog de enige mogelijkheid) om uw organisatie te verbeteren.
Wij helpen graag. Met advies over de strategie. Met overzicht en kalmte. Met tactische oplossingen. En natuurlijk: met een praktische aanpak.
Meer lezen over crisismanagement?

Leiderschapsontwikkeling

Als het goed is, geeft u leiding aan een team waarin de leden elkaar aanvullen, op elkaar voortbouwen en elkaar laten excelleren. Helaas: het is niet altijd goed. Soms verloopt de samenwerking in een team stroef en tekent zich een ineffectief patroon af dat steeds lastiger te doorbreken valt.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uw eigen leiderschapsstijl minder functioneel is geworden. Als u daarvoor openstaat, is dat vaak in korte tijd te verhelpen.
Bij vragen over leiderschap (individueel of in teams) kunnen wij u goed helpen. We hebben jarenlange ervaring in vraagstukken rondom aansturing, persoonlijk gezag, het doorbreken van vastroestende patronen en spiegelen op effectiviteit van gedrag.
Meer lezen over leiderschapsontwikkeling?

Onderhandelingen leiden

Onderhandelingen voeren is een vak. En, in onze optiek, een generalistisch vak. Wij letten niet alleen op juridische, of financiële of vakinhoudelijke punten, maar kijken ook breder naar wat het beste is voor uw organisatie. Past het resultaat bij de wens van toezichthouders, klanten, publiek, uw eigen medewerkers? Hoe komt u er als ‘winnaar’ uit zonder de andere partij te beschadigen? Welke rol spelen de media? Wat is belangrijk voor uw eigen positie? Het zijn vragen die wij als van nature stellen bij onderhandelingsprocessen. Hans Stupers is gewend onderhandelingsteams met verschillende specialisten te leiden, maar houdt zelf altijd oog op de strategie en de koers. Zo heeft hij al menig lastige onderhandeling voor zijn opdrachtgever, zowel uit de private als uit de publieke sector, tot een onverwachts goed einde kunnen brengen.
Meer lezen over onderhandelingen leiden?

Organisatieverbetering

U wilt efficiënt resultaten bereiken van hoge kwaliteit. Samen met uw management en medewerkers. Voor klanten als u een bedrijf bent, voor burgers als u de overheid vertegenwoordigt.
Energie ontstaat waar belangen samenvallen en leiden tot verbondenheid met doelstellingen. Vaak lukt dat ook, maar niet altijd. De prestaties blijven achter, goede mensen vertrekken of u bent financieel niet in control. Wij helpen u graag. Als strategisch klankbord met lef in de tactische uitvoering. Met resultaat.
Meer lezen over organisatieverbetering?

Public Affairs

Of u nu in het bedrijfsleven werkt, in de semi-publieke sector of bij de overheid zelf: om uw doelen te bereiken is belangenbehartiging van wezenlijk belang. Een goede relatie met overheden is voor uw bedrijf of organisatie noodzakelijk. En als u zelf politiek bestuurder of ambtelijk directeur bent, zijn goede verhoudingen niet minder belangrijk: zowel met andere overheden als met bedrijven en, natuurlijk, ook de verschillende geledingen in uw eigen organisatie.
Meer lezen over public affairs?

Scale-ups: doorgroeiende bedrijven

Wij hebben in de loop van de jaren verschillende bedrijven geadviseerd die snel zijn gegroeid en, paradoxaal genoeg, het risico liepen last te krijgen van hun succes.
Dit komt doordat ineens meer organisatie nodig is. Wat voorheen nog informeel kon, moet nu gestructureerd. Medewerkers, niet zelden uit vriendenkring, hebben een duidelijke omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden nodig. Overleg is geen ‘zonde van de tijd’ meer, maar een harde noodzaak.
De accountant stelt andere vragen en eisen, juridisch moet veel meer worden afgedekt. Tot slot zijn er – tegen de aard van veel ondernemers in – procedures nodig en werkprocessen.
Wij kunnen goed helpen bij een succesvolle doorgroei. Met advies en met tips, indien gewenst ook met begeleiding bij de uitvoering.
Meer lezen over hulp bij doorgroei?

Verrassend: kuddes, roedels en organisaties

Leiders die goed willen blijven functioneren, leggen ook zichzelf langs de meetlat: vaar ik nog de juiste koers, neem ik de juiste beslissingen, ben ik nog de geschikte persoon op de juiste plek?
Het is de vraag naar de effectiviteit van uw eigen optreden: houding, gedrag, reflexen of gewoontes die altijd goed waren, maar dat nu niet meer zijn. Je denkt dat je behulpzaam bent, maar anderen vinden je te sturend. Je wilt meedenken en anderen ervaren het als een bevel. Je wilt duidelijke opdrachten geven, maar anderen begrijpen niet wat je bedoelt.
Het helpt om over zulke situaties te spreken in een coaching traject of zelfs therapie. Maar het is niet altijd nodig. Het snel oproepen van bewustzijn (een Aha-Erlebnis) kan heel goed door je gedrag te laten spiegelen door dieren. In het bijzonder honden en paarden zijn daar geschikt voor, omdat zij, als roedel- en kuddedieren, een effectieve rolverdeling tussen leiders en volgers in de genen hebben. Zij geven feedback zonder woorden, maar wel effectief. Effectiviteit bij honden of paarden is immers van levensbelang!
Meer lezen over spiegelen?

Wie zijn wij

Een echtpaar in de leiding van een adviesbureau: Els van der Heijden en Hans Stupers doen het en kunnen het. Els heeft bestuurskunde, rechten en psychologie gestudeerd, Hans Nederlands en Italiaans. Zij werken beide sinds begin jaren negentig als adviseur voor de top van ondernemingen en overheidsorganisaties.

Els en Hans drijven samen ook een kleine stoeterij voor IJslandse paarden. Hun doel is het fokken van goede en coöperatieve paarden, ze gezond laten opgroeien en opleiden en ten slotte een goede match te vinden met een nieuwe eigenaar of… ze zelf te houden als rijpaard.

Els van der Heijden en Hans Stupers
els van der heijden

Els van der Heijden

  +31611025385
  els.vander.heijden@stupers.nl

Els van der Heijden heeft rechten, politicologie en psychologie gestudeerd. Zij legt zich vooral toe op organisatieverbeteringen en leiderschapsontwikkeling.
Els begon haar carrière bij het PAO (een instelling voor Postacademische Opleidingen), waarvan zij van 1992 tot 1996 directeur was. Daarna maakte zij de overstap naar de adviesgroep van Ernst&Young, was vice-president bij CapGemini en, vanaf 2006, directeur van de adviesgroep Onderwijs bij PWC.

hans stupers

Hans Stupers

  +31651070818
  hans.stupers@stupers.nl

Hans Stupers heeft Nederlands en Italiaanse gestudeerd. Hij legt zich vooral toe op crisismanagement, het leiden van onderhandelingen en public affairs.
Hans heeft een aantal jaren in het voortgezet onderwijs gewerkt en besloot in 1993 zich te vestigen als zelfstandige. In 1998 richtte hij een bureau op voor public relations. Sinds 2003 geeft hij leiding aan Stupers Consultancy.

Contact

Stupers Consultancy bv

Stupers Consultancy is gevestigd in een boerderij net buiten Hekendorp, een gehucht tussen Gouda en Oudewater. De boerderij ligt op 15 autominuten van de A12, waarbij de lieflijke maar ook smalle landweggetjes voor stadsbewoners wel even wennen zullen zijn!

Hekendorpse Buurt 2
3467 PD Hekendorp
  +31182509500
  office@stupers.nl