Wat doen wij? Crisismanagement

Een crisis kondigt zich vrijwel altijd aan.
U krijgt bijvoorbeeld signalen van uw raad van bestuur, of van stafafdelingen.
Het kan ook zijn dat de media met vragen komen, of dat de OR ongerust wordt.
Als u er op tijd bij bent, kunt u een naderende crisis nog stoppen, of klein houden.
Maar hoe moet dat?
Soms kan een crisis ook iets moois opleveren.
Never waste a good crisis, heet dat.
Makkelijker gezegd dan gedaan, dus ook daar is expertise welkom.

Els van der Heijden en Hans Stupers

Crisis: voorkómen of klein houden?

Twee kritische elementen zijn van belang voor succes: heldere keuzes maken en vertrouwen wekken.
U moet hoe dan ook ingrijpen. In de kosten, in de omzet, in het personeelsbestand, in uw werkwijzen. Zaken waarmee u vertrouwd bent. Waar uw medewerkers en uw klanten vertrouwd mee zijn, waar ze aan hechten zelfs. Hoe kunt u dit dan het beste doen?
Het is zaak heldere keuzes te maken. Rationele keuzes, natuurlijk, maar die toch ook rekening houden met emotionele verbondenheid aan de bestaande situatie.
Dit vergt scherpe analyse en goede communicatie. Snel handelen én vastberadenheid. Daarmee creëert u vertrouwen. In uw organisatie, in uw product of dienst. In uzelf.

Snel handelen en toch… blijven nadenken

Natuurlijk is snel handelen nodig. Snel beslissen dus ook. Maar in crisissituaties is het tegelijkertijd van belang om kalmte en overzicht te bewaren. Onder hoogspanning worden er snel fouten gemaakt. Omdat wij snelle denkers zijn, en de gevolgen van beslissingen in een oogopslag overzien, kunnen wij al meteen aan het begin helpen paniek te voorkómen. Zo helpen we vanzelf bij het nemen van tijdige én juiste beslissingen.

Een crisis benutten

Als er een crisis is, maak er dan het beste van. Verbeteringen die in normale omstandigheden op weerstand stuiten, kunnen nu makkelijker worden gerealiseerd. Saneringen zijn mogelijk, want noodzakelijk. U kunt uw positie als leider versterken. Echte leiders zijn als echte zeilers: pas als je het bij slecht weer kunt, ben je goed.
De hele organisatie kan leren van een crisis. Dan is het natuurlijk wel zaak te overleven. Dat vergt overzicht, analyse, overtuigingskracht. Ook hier: snel handelen én vastberadenheid.

Crisiscommunicatie en mediastrategie

Of een crisis nu aanstaande is of al in volle omvang aanwezig, het verloop wordt in hoge mate bepaald door hoe de media erop reageren.
Dit speelt in het bijzonder bij overheden, omdat hun handelen veel transparanter is dan dat van private bedrijven. De mate waarin het lukt journalisten voor je zaak te winnen, bepaalt het succes.
Toch kunnen ook bedrijven sneller onder de loep van de media komen dan ze gewend zijn. Ook in het bedrijfsleven groeit de vraag naar transparantie: dit geldt zeker voor beursgenoteerde bedrijven. Maar bijvoorbeeld ook voor bedrijven die onder overheidstoezicht vallen, zoals financiële instellingen en BRZO-bedrijven.
Zowel de traditionele media (kranten, tv-zenders) als de modernere, “sociale” media kunnen een reputatie maken of breken. Beelden zijn sterker dan feiten. Een negatieve beeldvorming is heel moeilijk bij te sturen.
Zijn journalisten te “sturen”? Nee, gelukkig niet, of zeer zelden. Zijn journalisten te overtuigen? Wel degelijk. Dat vraagt echter kennis van de mediawereld, begrip voor de afwegingen die journalisten maken, acceptatie van de ‘andere werkelijkheid’.
Voorbereidingen op media-aandacht zijn belangrijk. Niet alleen de technische training (hoe beantwoord je vragen, hoe stel je je op voor een camera), maar ook de inhoudelijke: wat wil je overbrengen, wat zijn de feiten, hoe laat je zien dat je in control bent? En niet in de laatste plaats: wat wil je via de media bereiken?

Een crisis voorkómen

Het kán. Een bedrijf of overheidsorganisatie moet dan wel in staat zijn op tijd te beoordelen of een ontwikkeling snel negatief kan exploderen. Als bestuurder of directeur moet u open staan voor een andere interpretatie dan de meest comfortabele. Wij kunnen u helpen een risicoanalyse te maken, een check op de veronderstelling dat “het wel meevalt”. Sommige stappen zijn lastig als de urgentie niet groot lijkt, maar veel lastiger als het te laat is.