Wat doen wij? Kudde, roedel, organisatie

Stupers Consultancy heeft ervaren dat bij leiders, en ook bij management teams, een of twee sessies waarin honden of paarden hun gedrag ‘spiegelen’, leiden tot een enorme progressie in korte tijd. Zulke spiegelsessies zijn dus een verrassende en welkome manier om de eigen effectiviteit te vergroten. Stupers Consultancy werkt met een roedel van drie herders en zo’n vijftien IJslandse paarden. Ook geschikt voor mensen met angst voor honden of paarden.

Els van der Heijden

Spiegelen versnelt

Beelden zeggen meer dan woorden. Ervaringen ook. De versnelling van een spiegelsessie met de inzet van honden of paarden zit hem in het ervaren van problemen en oplossingen in plaats van in het praten erover. Omdat dieren niet kunnen praten, letten zij heel scherp op zelfs de miniemste signalen die u uitzendt en waarvan u zich vaak niet bewust bent. Honden omdat het jagers zijn, paarden omdat het prooidieren zijn. Met eenvoudige oefeningen leert u de belangrijkste van die ‘onbewuste signalen” te herkennen. En te beïnvloeden.
Mensen lijken meer op dieren dan ze zelf weten. Ook mensen reageren instinctief op signalen. Is hun ‘leider’ zeker, weet hij welke richting de juiste is, biedt hij veiligheid en bescherming?

Niet fluisteren maar open staan

U kent de films wel van mensen die met dieren indrukwekkende dingen doen, die lijken met dieren te kunnen praten. Paardenfluisteraar is een begrip geworden. Maar de omgang met dieren heeft niets met fluisteren te maken, zeker niet in onze spiegelsessies.
Wel met open staan voor feed back, met goed reflecteren op wat er gebeurt. Hoe reageert een dier op uw commando? Waarom? Als het niet ‘meedoet’, hoe komt dat dan? Luistert hij niet, of legt u iets niet goed uit? Of legt u het misschien wel goed uit, maar toont u te veel dat u het niet meent?

Natuurlijk hebt u daarbij professionele begeleiding nodig. Die bieden wij. Els van der Heijden is opgeleid in het coachen met de inzet van dieren. Zij is zeer bedreven in het op korte termijn realiseren van indrukwekkende resultaten door een of meer spiegelsessies met de inzet van dieren in te bouwen in een adviestraject. Zowel voor individuele leiders als voor teams, waar het groepsproces zelf ook een vraagstuk kan zijn.

Wat gebeurt er?

Een gezamenlijke en gedegen analyse van uw individuele en teamvraagstuk is de start. Wij observeren u of uw team liefst ook een keer ‘at work’. We benoemen functionele en dysfunctionele patronen in uw gedrag of in het team. Wij zoeken naar de passende oefeningen in uw situatie, en kiezen vervolgens voor de inzet van honden of paarden bij ons op de boerderij in Hekendorp. Dieren hebben geen spraakvermogen. Maar ze hebben ook geen geheime agenda. Ze zijn recht door zee. Ze reageren op u of uw team in het hier en het nu. Dit biedt u diep inzicht in eigen handelen. Het inzicht komt snel en onontkoombaar. Hierin ligt de kracht.
Het aanleren en bekrachtigen van nieuwe competenties, vindt zo niet alleen in een verrassende vorm maar ook in een verrassend tempo plaats.