Wat doen wij? Leiderschapsontwikkeling

De effectiviteit van het gedrag van leiders heeft onze bijzondere aandacht. Het gedrag bepaalt voor het grootste deel de effectiviteit van sturing. Inzicht in eigen gedrag is echter niet gemakkelijk, ook al omdat de feedback uit de omgeving zelden open of to the point is.
Is verbetering wenselijk, of zelfs noodzakelijk, dan hebben wij een reeks mogelijkheden om, op korte termijn al, tot een duurzaam resultaat te komen. Spiegelen, observeren, coachen, trainen, bruikbare feedback geven. Met gevoel voor verhoudingen. En met oog voor resultaat.

Els van der Heijden

Harmonie of confrontatie?

Wij streven harmonie na. Tegelijkertijd schuwen we de confrontatie niet. Met onze ondersteuning doorbreekt u ineffectieve patronen en ontwikkelt u, eventueel mét u en uw team, nieuwe succesvolle vormen van samenwerken. Wij helpen dit resultaat te verankeren in uw organisatie, zodat uw leiderschap blijvend presteert. En zelfstandig in staat is te blijven verbeteren.

Strategie: aanscherping en evaluatie

U kent uw koers. Alleen merkt u bij de vertaling van de strategie naar de uitvoering, dat de strategie niet op alle punten consistent is. Niet past bij uw identiteit. Niet up to date is. Te weinig uitdaging biedt. Of juist te veel.
Misschien hebt u een compleet nieuwe strategie nodig, misschien hoeft u alleen bij te sturen. Het kan ook zijn dat et probleem juist zit in de uitvoering, of in de communicatie.

Wij zijn natuurlijk niet van alle markten thuis. Dat willen we ook niet, elk markt heeft zijn specialisten. Maar voor een goede aanscherping of evaluatie, of voor een betere uitvoering kunnen wij u uitstekend helpen. Soms is sparren alleen al voldoende, soms moet het strategische proces deskundig worden begeleid.

Wij kunnen dat. Het resultaat is een aangescherpte strategie en ook: een werkende strategie. Met duidelijke lijnen naar de besturing van uw organisatie, naar de bedrijfsprocessen en naar de organisatiecultuur. Omdat wij altijd werken met mensen uit uw eigen organisatie, ontstaan betrokkenheid en acceptatie. Daardoor wordt de strategie van de mensen zelf. En richtinggevend voor hun handelen.

Verrast worden?

Feed back zonder woorden? De overeenkomsten zien tussen een kudde, een roedel en een organisatie? Zie ook Kuddes, roedels en organisaties.