Wat doen wij? Management Public Affairs

Overheden bepalen het beleid dat kansen biedt voor uw bedrijf. Of dat de mogelijkheden juist beperkt.
U wilt natuurlijk zoveel mogelijk kansen en zo weinig mogelijk beperkingen. Dus is het zaak dat u tijdig weet wat er gaat spelen, en hoe u dat kunt beïnvloeden.
Onze dienstverlening richt zich op vraagstukken die spelen in de relatie tussen bedrijven en overheden, alsmede op vraagstukken tussen overheden onderling.

Hans Stupers

Bedrijven en overheden

Voor u als ondernemer is het noodzakelijk het speelveld en de agenda van overheden te kennen. Waar u bureaucratie zegt, bedoelt de overheid zorgvuldigheid. Waar u actie wilt, denkt de overheid nog eens na. En als u flexibiliteit zoekt, trekt de overheid de touwtjes wat strakker aan. Omgekeerd hebt u als politiek bestuurder of ambtelijk directeur niet zelden de indruk dat ondernemers vooral hun eigen belang dienen. Ze zoeken de rand op, of gaan er overheen. Omdat de meeste ondernemers ook werkgever zijn, niet zelden grote werkgevers, weten ze dat u rekening met hen hebt te houden. Onze niche ligt in de verbinding zoeken tussen de doelstellingen van bedrijven en die van overheden. In het verenigen van tempo en bedachtzaamheid.
Zo helpen wij u als ondernemer zoveel mogelijk gedaan te krijgen zonder regels te overtreden. En we helpen u als bestuurder of ambtenaar om effectief – en zonder kleerscheuren – ondernemers op uw hand te krijgen.

Overheden onderling

De ene overheid is de andere niet. U wilt als gemeente of als groep van gemeenten soms iets anders dan “Den Haag” of uw provinciaal bestuur. En omgekeerd: u wilt gemeenten meekrijgen in een nieuwe koers, maar botst op lokale weerstand die u moeilijk kunt beheersen.
In Den Haag worden Kamerleden ongeduldig, in provincies de Staten, in gemeentes de Raden. Vaak met druk van media en belangengroepen. Hoe speelt u dit spel? Hoe kunt u gedaan krijgen wat u wilt, en tóch de verhoudingen goed houden?
Het is meer dan de inhoud alleen, het zit niet altijd in politieke voorkeuren. Maar wat dan wel? Welke mechanismen ziet u niet die wél kunnen helpen?
Mogelijk dreigt in uw eigen bestuurlijke organisatie een crisis. Bananenschillen te over! Integriteitsproblemen, vrijwel onuitvoerbare (maar door een meerderheid gesteunde) moties, belangrijke bedrijven of organisaties die op omvallen staan.