Wat doen wij? Onderhandelingen leiden

Er zijn twee typen onderhandelingen.
De op harmonie gerichte onderhandelingen: die beogen belangen in balans te brengen.
Daar tegenover staan op confrontatie gerichte onderhandelingen: dan gaat het om winnen.
Op voorhand valt niet te zeggen welk type onderhandelingen het beste is.
Wel is in beide gevallen goed te voorspellen wat werkt en wat niet.

Hans Stupers

Hoe te onderhandelen?

Om onderhandelingen succesvol te voeren moet vooraf het doel duidelijk zijn. Wij helpen dit scherp te formuleren, zodat het proces helder kan worden aangestuurd. Vaak is een team  van specialisten nodig. Mensen die kunnen uitzoeken hoe een en ander zit. Juristen, financieel adviseurs, technici, of marktkenners. Maar altijd moeten de onderhandelingen door één persoon worden geleid. In uw naam.
Onderhandelingen leiden vergt kalmte bewaren, trucjes kennen en onschadelijk kunnen maken, kansen en risico’s goed afwegen. En: een scherp oog houden voor de breedte van het speelveld en voor uw belangen daarin.

Communiceren

Goed communiceren is vooral luisteren, waarnemen, informatie krijgen.
Communiceren is ook een kwestie van de juiste woorden kiezen. Mensen willen graag begrijpen: u moet dus helder zijn. Mensen willen ook graag begrepen worden: u moet open staan voor hun belangen en emoties.
U moet de ander of anderen ‘meekrijgen’. Als u hen kon dwingen, had u geen onderhandelingen nodig. U moet hun belangen dus in overeenstemming brengen met die van uzelf.
Dit spel beheersen wij tot in de puntjes.