Wat doen wij? Ondernemingen die groeien

Van ondernemer naar manager: dat is wat veel oprichters van bedrijven overkomt als ze succesvol zijn.
Maar zo hoeft het niet te gaan.
Er zijn veel mensen die graag managen en die u dit werk uit handen kunnen en willen nemen.
U moet er natuurlijk wel op letten dat uw bedrijf zich ontwikkelt volgens uw strategie.
Een interessant dilemma: uit handen geven, of aan de touwtjes trekken?

Hans Stupers

Groeipijn vermijden

We volgen bij adviesopdrachten voor kleinere ondernemingen die willen doorgroeien een route die zich aanpast aan de aard van het bedrijf, maar die voor het overige een herkenbaar patroon volgt. Het werk begint met gesprekken met de eigenaar of eigenaren. Daarna interviewen we de belangrijkste stakeholders, vooral intern en waar nodig ook extern, om ons een goed beeld te vormen van de vraagstukken. Meestal volgt op deze mondelinge interviews een vragenlijst, waarin zowel persoonlijke eigenschappen, competenties en onderlinge waardering aan bod komen als vragen naar klanten, markten, financiƫn.

Op basis van de aldus verkregen informatie organiseren we een bijeenkomst met de eerste bevindingen en eerste adviezen. Die bediscussiƫren we met de belangrijkste interne stakeholders. Daarna volgt een definitief advies.

Op het adviestraject volgt desgewenst begeleiding van de implementatie. Die kan meer of minder intensief zijn, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en van de noodzaak en die altijd tot doel heeft dat groeipijn wordt vermeden. Onze begeleiding leidt in elk geval tot precisie en gedisciplineerd werken aan de (nieuwe) doelstellingen.