Visie: Meters maken en slagen

Elke aanpak kent stappen, en het is verleidelijk te denken dat die stappen één voor één gezet kunnen worden. Maar in de praktijk verloopt een opdracht niet zo gestructureerd.
Dit komt doordat niet alles van tevoren goed is in te schatten. Het komt ook doordat advieswerk niet alleen een rationeel proces is. Mentale kenmerken, bedrijfscultuur of morele opvattingen: ze zijn vrijwel altijd van invloed. Die invloed goed inschatten, en sturen, dát is een van de belangrijkste eigenschappen van goed advieswerk.

Hans Stupers

Elke stap die wij zetten, is niet alleen een bouwsteen in het traject van diagnose naar advies, maar ook een interventie op zich. Vraaggesprekken zijn bijvoorbeeld niet alleen bedoeld om informatie te krijgen, maar zetten de geïnterviewde ook aan het denken. Hij of zij bereidt zich voor op wat komen gaat, zal al zaken anders aanpakken of van houding veranderen.
Dat is ook precies de bedoeling!
Ondanks de verrassingselementen die in elk adviesproces aanwezig zijn, onderscheiden wij de volgende stappen.

Eerste stap: To the point

De eerste stap is natuurlijk een goede analyse van het probleem, want alleen dan kan een haalbare en zinvolle oplossing worden bedacht. Een analyse kan snel worden afgerond. Vaak zijn een paar gesprekken en het lezen van de belangrijkste stukken voldoende. Wij zijn gewend to the point te komen.

Tweede stap: Motiveren, aansturen, optreden

Het vinden van een oplossing is de tweede stap. Hier zien wij onze rol niet alleen als bedenker, maar ook als mee-denker. Wij maken graag gebruik van de kennis in uw organisatie. Uw medewerkers zwemmen al in het diepe. Zij voelen zich ook meer gecommitteerd aan het proces en aan het resultaat als ze mee kunnen doen. Wij kunnen hen daarin goed motiveren. En als het nodig is: aansturen.
Maar mocht eigengereid optreden vereist zijn, dan doen we dat. We zijn ons er goed van bewust dat we meters moeten maken.
Onze opdrachtgevers geven  ons vaak delicate vraagstukken in handen.

Zij vertrouwen erop dat wij met kennis, verantwoordelijkheidsgevoel en ook met begrip voor hun positie en speelveld de beste resultaten behalen gegeven de omstandigheden.
Wij zijn goed in het doorzetten, in het bedenken van verrassende mogelijkheden. Dát is ónze toegevoegde waarde.

Derde stap: Verleidend en confronterend

De derde stap bij adviseren is het realiseren (of helpen realiseren) van de gewenste resultaten. Hierbij is de invloed van stakeholders (intern en extern) vrijwel altijd van doorslaggevend belang. Er zijn verschillende technieken om stakeholders te beïnvloeden; geen ervan lijkt op “even meedelen”. Hoe het dan wél moet, is situationeel gebonden. Er zijn harde en zachte wegen, verleidende en confronterende manieren.

De adviseurs van Stupers Consultancy rekenen het tot hun taak, plicht zelfs, om te helpen behaalde resultaten te verankeren. Dat doen we onder meer door het gewenste gedrag van medewerkers te stimuleren, zowel in processen en aansturing als in de cultuur van de organisatie.

Vierde stap: Op de bres

Is er nog een vierde stap? De follow-up zou zo genoemd kunnen worden. Vaak lijkt een resultaat behaald, maar komen na enige dagen, of weken, soms zelfs pas na maanden, toch scheurtjes in het aanvankelijke optimisme. Het beste is natuurlijk om dit te voorkomen, maar in elk geval moet er zo snel mogelijk iets worden ondernomen. Dit is dan ook de reden dat wij na een opdracht contact blijven zoeken om te bespreken hoe een en ander loopt en, waar nodig, weer snel op de bres te springen.