Wat doen wij? Organisatie verbetering

Niet harder werken, maar slimmer.
Het is bijna een dooddoener.
Dat komt doordat het probleem zit in de uitvoering: hoe zijn de processen beschreven, werken ze ook, wat moet er gebeuren in afspraken over taken, bevoegdheden en afstemming?

Els van der Heijden en Hans Stupers

In control

Wij begeleiden bij de totstandkoming en bij de implementatie van goed uitgewerkte processen. We laten graag ruimte voor eigen initiatief en innovatie, maar zijn sturend waar het risico bestaat dat ideeën niet uitvoerbaar zijn of niet gaan werken.
We letten mede op adequaat functionerende ict-systemen, gevat in een zuiver governance-model waarbinnen mensen functioneren doordat ze competent én gemotiveerd zijn. En natuurlijk letten we ook op budgettaire kaders en externe omstandigheden.
Als u weer in control bent, kunt u de goede mensen binden en boeien. In dit speelveld tussen analyse, strategie, tactiek en menselijk gedrag heeft Stupers Consultancy veel ervaring.

Proces- en prestatieverbetering

Uw organisatie is al jaren succesvol, uzelf bent dat dus ook. Maar onverwacht komen er haperingen. De eerste tekenen kon u nog zien als incidenten. Maar een aantal incidenten op rij: dat is geen toeval meer.

Wij kunnen u helpen het tij te keren en uw organisatie te verbeteren. Daarbij letten we op alle relevante aspecten: governance, processen, prestaties van uw mensen en de omgeving waarbinnen u opereert. Ons doel is dat u zo snel mogelijk weer in control bent.

Veranderen en verbeteren

Of u kiest voor een ‘big bang’ of voor een geleidelijke verandering: er komt veel op losse schroeven te staan. Uw hele organisatie merkt dat.
De transitie naar een nieuwe strategie, een nieuw operating model of ICT-systeem, een andere inrichting: elke verandering doorbreekt de status quo. Dit geeft energie, maar ook onzekerheid en ongemak. En niet ondenkbaar: ook stagnatie.
U realiseert zich dat en wil de verandering graag beheerst in tijd, binnen budget en met succes laten verlopen. Wij zijn uitstekend in staat u hierbij te helpen. Jarenlange ervaring in verschillende branches met veranderingen van verschillende aard en omvang, heeft ons geleerd waar precies de kritische factoren voor succes zitten. Ook: welke risico’s er zijn en hoe die klein te houden.